PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

 • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


 • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

 • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Výběr školy

Co by se mělo brát při výběru školy v úvahu?

 • vzdálenost od místa bydliště, způsob dopravy
 • budou do školy chodit nějaké známé děti, kamarádi?
 • druh školy - alternativní? státní či soukromá? specializovaná, na něco zaměřená?
 • pověst školy - co se říká o škole a úrovni vzdělávání v ní?
 • jaké má škola vybavení? jaká je úroveň školního stravování?
 • jaké nabízí škola zájmové kroužky?
 • jaký je způsob hodnocení dětí v 1.třídě - slovní, známky, oboje?
 • jak se škola stará o mimořádně nadané děti, či handicapované?
 • jak se ve škole řeší šikana, záškoláctví, kouření, drogy, ...?
 • jaká je úspěšnost u přijímacích zkoušek na SŠ?
 • do jakých soutěží se škola zapojuje?
 • má nějakou partnerskou školu v cizině?
 • jaké je složení učitelského sboru, kdo řídí školu? kdo učí první třídy?
 • jaké je celkové klima školy? působí pozitivně?