PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Náš tým

Mgr. Irena ProkopováMgr. Irena Prokopová

Vystudovala jsem pedagogiku a psychologii na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity, obor učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči. Státní zkoušku jsem složila z psychopedie, logopedie a somatopedie. Absolvovala jsem na PF UK Praha studium pro vedoucí pracovníky v oblastech teorie a praxe školského managementu, právo, ekonomika a finanční managenent, řízení pedagogického procesu, vedení lidí.

Pracovní zkušenosti jsem získala dlouholetou praxí s dětmi ve školství. Od roku 1986 jsem pracovala jako speciální pedagog na škole pro mládež vyžadující zvláštní péči, od roku 1998 jsem byla zástupkyní základní školy v Praze a v letech 2005 až 2012 jsem byla ve funkci ředitelky v této škole.

V současné době provozuji redukace na Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení. Současně se vzdělávám, navštěvuji semináře a kurzy, které se týkají diagnostiky dítěte, předškolní a školní pedagogiky. Mou snahou je, aby každé dítě bylo spokojené, zažilo úspěchy ve škole, v kolektivu dětí, umělo se orientovat v sešitě, učebnici, ale i v každodenních situacích, aby se dokázalo soustředit, správně porozumět a komunikovat.

Mimo diagnostických služeb, metodické pomoci a konzultací pro rodiče nabízím program, který je určen pro děti, u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací.

Program je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení, která již zůstávají stabilní a nevyhasínají. Tato spojení pak již pracují spolehlivě, bez oklik a zbytečného hledání.

Dítě je otestováno, je určen druh a stupeň oslabení dílčích funkcí. Rodičům je vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem doma věnují.